Biomechanica Hungarica, Évf. 4, Szám 1

Utasmozgás vizsgálata gépjárművek ütközésénél

Kőfalvi Gyula, Ignácz Ferenc

Absztrakt


A gépjárművek ütközéses balesetei során a bent ülők biztonsági kérdéseivel a passzív biztonság munkaterülete foglalkozik. Ezen belül széles kutatási és vizsgálati területet – többnyire átfedésekkel – képez a járműben utazók biomechanikai terhelhetőségének elemzése, a baleset túlélsét, illetve a sérülés minimalizálását biztosító passzív utasvisszatartó berendezések fejlesztése, kialakítása. Ezen utóbbiak baleset alatti üzembiztos működése, annak szakértői elemzése nagyon fontos részét képezi a már megtörtént balesetek elemzésének és az  igazságszolgáltatás számára készített igazságügyi gépjármű-szakértői szakvéleményeknek. Ebben a tanulmányban – a teljességre törekvés nélkül – röviden összefoglaljuk a járműbiztonság követelményrendszerét, majd ismertetjük a gépkocsiban utazók ütközés alatti mozgásának korszerű – többtesttömegű – szimulációs vizsgálatát egy konkrét baleset adatai alapján.

 

DOI: 10.17489/biohun/2011/1/03


Megtekintések száma: 2581

Teljes szöveg: PDF