Biomechanica Hungarica, Évf. 7, Szám 1

Biokompatibilis nyúlásmérő bélyeg szerkezeti és mechanikai vizsgálata

Lőrinczi Ottó Botond, Aradi Petra

Absztrakt


A következőtanulmány egy biokompatibilis bevonattal ellátott, villamosan vezető, szilikon alap-anyagú nyúlásmérőbélyeg tervezését, a próbadarabok elkészítését, az elvégzett vizsgálatokat, valamint azok eredményeit foglalja össze. A tervezési feladat a meglévővillamosan vezetőszilikon nyúlásmérőbélyeg biokompatibilissé tétele volt, tehát a bevonat lehetséges alapanyagainak meg-határozása, létrehozásának lehetőségei és a megvalósítható módszer kiválasztása után a próba-testek gyártásához szükséges szerszámok létrehozása is idetartozik. Az elkészített próbadarabok esetén vizsgáltuk, hogy a még teljesen használatlan nyúlásmérő bélyeg konstans és ciklikus mechanikai terhelés hatására produkál-e bármilyen tranziens jelenséget, amennyiben igen, milyen annak jellege és mértéke. Pásztázó elektronmikroszkóp segítségével elemeztük a nyúlásmérőbélyeg felépítését, meghatároztuk a villamosan vezetőszilikon és a biokompatibilis réteg közötti átmenet jellegét. Az eredmények azt mutatják, hogy a nyú-lásmérők alapanyagtól függően különbözőmértékben, de mindenképpen átesnek egy tranziens beálláson. Megállapítható, hogy a szilikonok polimerizációját elősegítőkatalizátoroktól függően a biokompatibilis bevonat és a villamosan vezetőalap nem minden alapanyag esetén képes megfelelőtérhálósodásra.

 

DOI: 10.17489/biohun/2014/1/01

 


Megtekintések száma: 2761

Teljes szöveg: PDF