Biomechanica Hungarica, Évf. 11, Szám 2

A vizuális és vesztibuláris rendszerek egyensúlybeli szerepének vizsgálata táncosok és tánctapasztalattal nem rendelkező nők szempontjából

Dulházi Fanni, Kopper Bence, Tihanyi József

Absztrakt


A VII. Biomechanikai Konferencián elhangzott előadás anyaga.

Az emberi test egyensúlyozása összetett folyamat, mely a központi idegrendszer, a vizuális, a vesztibuláris és a szomatoszenzoros rendszer révén valósul meg. Célunk volt összehasonlítani a professzionális táncosok (t) és tánctapasztalattal nem rendelkező nők (nt) egyensúlyozó képességét statikus helyzetben úgy, hogy a vizuális információ kerül blokkolás alá és úgy, hogy a vesztibuláris rendszer kerül megzavarásra. Összesen 40 fő nő vett részt a kutatásban, ebből 20 fő tánctapasztalattal nem rendelkezett és 20 fő volt táncos. A csoportok testmagasságának és születési idejének átlagaiban nem volt szignifikáns különbség. Tekscan típusú stabilométerrel a TKP előre-hátra, jobbra-balra elmozdulásait és a TKP által bejárt területet, valamint a TKP elmozdulások hosszát mértük. Eredményeink kimutatták, hogy amennyiben vizuális jelek rendelkezésre állnak a vesztibuláris rendszer megzavarása kevésbé befolyásolja a táncosok egyensúlyozó képességét, mint a tánctapasztalattal nem rendelkezőkét, míg a vizuális rendszer megzavarása pont fordítva, a tánctapasztalattal rendelkezők esetén eredményezett nagyobb csökkenést az egyensúlyozó képességben.


Megtekintések száma: 846

Teljes szöveg: PDF