Biomechanica Hungarica, Évf. 5, Szám 1

A csípőízületi protézis beültetés feltárás módjának hatása a dinamikus egyensúlyozó képességre a posztoperatív időszak első hat hónapjában

Holnapy Gergely, Kiss M. Rita

Absztrakt


A jelen kutatás célja annak megállapítása, hogy ultrahang-alapú, hirtelen irányváltoztatási teszttel modellezett dinamikus egyensúlyozó képesség hogyan változik a posztoperatív időszak első hat hónapjában a különböző (antero-lateral - AL, direkt-lateral - DL és hátsó, tokmegtartó - P) feltárás esetén. 25 DL-feltárású, 22 AL-feltárású és 25 P-feltárású csípőízületi protézis beültetésen átesett beteg dinamikus egyensúlyozó képességét vizsgáltuk hirtelen, ultrahang-alapú irányváltoztatási teszttel a műtétet megelőzően, majd a posztoperatív időszak 6., 12. hetében és a 6. hónapban. A kontrollcsoportot 45 azonos korú, egészséges személy adta. A dinamikus egyensúlyozó képességet két lábon, érintett és nem-érintett oldalon történő mérés eredményeiből számított Lehr-féle csillapítási számmal jellemeztük.  DL- és AL feltárás esetén a Lehr-féle csillapítási szám a posztoperatív 6. héten szignifikánsan csökken a beültetés előtt meghatározott értékekhez képest, de utána folyamatosan nő. Az érintett oldalon történő állás közben mért értékekből számított Lehr-féle csillapítási szám a posztoperatív időszak 6. hónapjában is szignifikánsan kisebb, mint a kontrollcsoport értékei. P-feltárás esetén a posztoperatív időszakban a Lehr-féle csillapítási szám folyamatosan növekszik, és a posztoperatív időszak 6. hónapjában megegyezik a kontrollcsoport értékeivel. A DL- és AL-feltárással műtött betegek esetén a posztoperatív időszak első hat hónapjában a dinamikus egyensúlyozó képesség folyamatosan javul, de az érintett oldal dinamikus egyensúlyozó képessége eltér a kontrollcsoportétól. A hátsó, tokmegtartásos feltárás esetén a dinamikus egyensúlyozó képesség javulása gyorsabb az előző két feltárási módhoz képest, és a posztoperatív időszak 6. hónapjára a kontrollcsoport egyensúlyozó képességétől szignifikánsan nem tér el. A rehabilitációs protokollok összeállításánál az ízületi mozgástartományok növelése, az izmok fejlesztése mellett hangsúlyt kell fektetni a dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztésére is. A dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztésekor, illetve a segédeszközök elhagyásakor a feltárási mód okozta különbségeket figyelembe kell venni.

 

DOI: 10.17489/biohun/2012/1/02

 


Megtekintések száma: 3470

Teljes szöveg: PDF